ČO ROBÍME

Zameranie našich služieb je široké - od designu interiérov, cez architektúru rodinných domov, bytových domov a občianskych stavieb, až po urbanizmus, urban a landscape design.
Momentálne sa vo väčšej miere venujeme dostupnému, experimentálnemu, sociálnemu a energeticky úspornému kolektívnemu bývaniu.
Ponúkame vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie od ideovej štúdie, cez projekt na územné rozhodnutie, projekt na stavebné povolenie, realizačný projekt až po autorský dozor a spoluprácu pri výstavbe. Okrem toho ponúkame konzultačnú činnosť v architektúre a stavebníctve. Máme i skúsenosti s vypracovaním posudkov a auditov budov /technical due diligence/.
Nice Architects - architektúra a projektovanie www.nicearchitects.sk
Nice Visions - architektonické vizualizácie www.nicevisions.com

AKO TO ROBÍME

Do svojej tvorby prenášame bohaté skúsenosti načerpané vo svetovo uznávaných architektonických ateliéroch ako napríklad BIG, Dominique Perrault alebo 3XN. Naše návrhy prinášajú svieži a originálny pohľad na výzvy v architektúre. Pre našu tvorbu je charakteristická prirodzená integrácia najnovších vedeckých poznatkov zo sociálnych disciplín, z oblasti vedy a techniky ako aj zo života samotného. Spájame krásu, funkcionalitu a ľudskú mierku v jeden harmonický celok. Posúvame limity tvorby za hranicu očakávaní. Prinášame prekvapujúce nápady, optimistické vízie , životaschopné stratégie a inovatívne projekty v oblasti architektúry a príbuzných odborov. Našim tvorivým krédom je Love & Logic.

OCENENIA

2. Cena a Cena Verejnosti - Súťaž RAH - Adelaide, Austrália 2013
Čestné uznanie - Architektonické Bienále v Talline 2013
1. Cena - Obytný komplex Parkhill - 2012
3. Cena - Danubiana Park - kategória Houseboat 2011

back to top