komunitné centrum

Projekt: 
architektonická štúdia, projekt na stavebné povolenie, projekt na realizáciu
Miesto: 
Toplianska ulica, Bratislava - Vrakuňa
Dátum: 
jún 2008 - október 2008
Autori: 
Tomáš Záček, Igor Záček
Popis: 

Exteriérové priestory Komunitného centra vo Vrakuni sú v súčasnosti v nevyhovujúcom
stave, preto MČ plánuje ich rekonštrukcie prostredníctvom fondov z EU. Našou základnou ideou bolo navrhnúť “miestnosti” s rôznou ponukou funkcií a tak aktivizovať činnosť centra. Rešpektovali sme však pôvodný stav priestorov. Priestory sme navzájom prepojili verejnými priestormi - hlavným bulvárom s dizajnom ruchu. Vzniklo tak centrálne námestie a multifunkčný verejný športový priestor. Druhý verejný priestor - chodník spája tenisové kurty a detské ihrisko spolu s relax terasami komunitného centra. Celé centrum vnímame ako jednu veľkú budovu. Preto sme navrhli drevený plot, ako jej fasádu, kontrastnú k okoliu panelákového sídliska. Z dreveného plota “vyrastajú” lavičky, pergoly relax priestory a tribúna. Návrh je doplnený primeranou proporciou mobiliáru, zelene a stromov.

back to top