Slnečné námestie

Projekt: 
ideová štúdia
Miesto: 
centrum Pustých Ulanov
Dátum: 
august 2008
Autori: 
Tomáš Záček, Soňa Pohlová
Popis: 

Centrálne námestie v Pustých Úľanoch je vyhraničené novonavrhovanou bytovkou s parterom občianskej vybavenosti. Na pozemku bolo kedysi družstvo a jeho manipulačné plochy. Preto kvôli výsadbám zelene je nutné zdvihnúť plochu námestia. Zeleň na námestí tvoria kruhy s výsadbami zelene vo forme agrosymbolov, doplnené o stromy v ortogonálnom rastri. Centrum námestia tvorí drevený deck v tvare slnka, excentricky navrhnutý, blízko pri občianskej vybavenosti s vianočným stromčekom. Námestie je doplnené nazabudnuteĺnou drevenou pergolou a dreveným mobiliárom.

back to top