parčík v NOU

Projekt: 
landscape dizajn
Miesto: 
areál NOU , Bratislava
Dátum: 
jún 2015 – september 2015
Autori: 
Soňa Pohlová, Monika Lachmannová, Tomáš Žáček
Fotografie: 
Soňa Pohlová
Fáza projektu: 
realizovaný
Popis: 

Časť nevyužitej trávnatej plochy pri vstupe do areálu NOU ( Národný onkologický ústav) bola premenená na relaxačný parčík. Základ vymedzenia oddychovej plochy tvorí raster z betónovej dlažby. Radenie formátov dlažby zámerne vytvára akési „zákutia“ pre osadenie lavičiek, aby spolu s pozorne volenou výškou výsadby poskytovali rôzne stupne intimity a relaxácie. Túto pochôdznu plochu ohraničuje novovytvorený záhon pozostávajúci z trvaliek s nízkou intenzitou údržby. Výber rastliniek spočíval vo vytvorení voňavej záhrady, ktorá pozitívne pôsobí na zmysly pacientov a návštevníkov. Taktiež bolo dôležité, aby kvitli v čo najdlhšom časovom rozpale. Nízku výsadbu dopĺňajú kríkovité stromčeky, ktoré poskytujú súkromie návštevníkom. Oddychová zóna je tvorená tak, aby bola zároveň nenútenou komunikáciou cez existujúcu plochu. V strede je vytvorené malé námestie, kde budú v budúcnosti umiestnené sochárske diela, dočasne však mobilná zeleň na spestrenie vydláždenej plochy. Obnovený bol elektrický prívod k exteriérovému osvetleniu a konkrétne svietidlá dotvárajú príjemnú atmosféru v podvečerných hodinách.

back to top