bytový dom "Polárka"

Projekt: 
architektonická štúdia, projekt na stavebné povolenie, realizačný projekt
Miesto: 
Moyzesova ulica, Senec
Dátum: 
júl 2011 - január 2012
Autori: 
Tomáš Žáček, Soňa Pohlová, Igor Žáček
Fotografie: 
Tomáš Manina, Soňa Pohlová
Fáza projektu: 
vo výstavbe
Popis: 

Bytový dom „Polárka“ sa nachádza v centre Senca. Našim cieľom bolo vytvoriť objekt zjednocujúci okolitú rôznorodú zástavbu, využiť ponúknutý výhľad, ale zároveň dbať na intimitu každého bytu, keďže objekt sa nachádza priamo pri chodníku a cestnej komunikácii. Systém krytých balkónov na typických podlažiach umožňuje istú dávku privátnosti na exponovanej uličnej fasáde, ale prirodzene umožňuje presvetlenie bytov a rozšírenie úžitkovej plochy. Ich tvarovanie je podmienené otváraním sa balkónových stien za slnkom, dávajúc tak fasáde a celému domu špecifický charakteristický výraz. Tento ich tvar spolu vytvára pri pohybe tvar hviezdy, ktorý reflektuje prítomnosť hvezdárne oproti cez cestu. Ako pridaná hodnota patrí k domu zelené „zenové“ átrium, pre oddych a pokojné chvíle obyvateľov objektu.

back to top