rekonštrukcia sýpky

Projekt: 
architektonická štúdia, projekt na stavebné povolenie, projekt na realizáciu, dozor na stavbe
Miesto: 
Adamovské Kochanovce, pri Trenčíne
Dátum: 
Jún 2010 - Jún 2011
Autori: 
Tomáš Žáček (Nice Architects), Tomáš "Buco" Hál (6K)
Fotografie: 
autori projektu
Fáza projektu: 
realizované
Popis: 

Hlavným cieľom bolo zrenovovať interiér trojpodlažnej starej sýpky a premeniť ho na loftové bývanie spojené so susediacim rodinným domom. Náš prístup spočíval v separácii starého od nového, v znovupoužití starého dreva (tmavé drevo) a vložení nového dreva (svetlé drevo), aby sme získali moderný, avšak atmosférický vidiecky vzhľad. Hra so svetlom bola taktiež dôležitá, otvorili sme celý interiér smerom do záhrady a priviedli dovnútra viaceré zdroje svetla.

back to top