The HILL

Projekt: 
medzinárodná architektonická 2-kolová súťaž
Miesto: 
Adelaide, Australia
Dátum: 
august - november 2013
Tím: 
Nice architects - Tomáš Žáček, Soňa Pohlová, Igor Žáček, Roman Janata, Katarína Valičková, Roman Hajtmánek, Jakub Španiel, Dávid Sandrik, Matej Hoppan // Mulloway studio - Anthony Coupe, Esther Chew, James Baker,Felicity Sando, Emily Paech // 2ka - Peter Pasečný, Ivana Pasečná, Lenka Korbeľová, Linda Siranová // Consultanti - Jasmine Palmer /sustainability/, Peter Bestro /statika/, Hill PDA /ekonómia/, Aspect studio /landscape design/ Video - Martin Halama
Fáza projektu: 
Cena verejnosti + 2.miesto
Popis: 

Adelaide rocks je nová mestská štvrť. Je to nečakané, zábavné, aktívne a viac-vrstvové miesto postavené na princípoch ekologickej a ekonomickej udržateľnosti. Bude to významný kultúrny a verejný priestor, ktorý predlžuje živý kultúrny bulvár North terrace a tiež rozširuje okolie rieky v Adelaide, Južná Austrália. Jadrom projektu je veľkorysé urbanistické gesto - kopec postavený z recyklovaných stavebných netoxických materiálov zo zbúraných budov bývalej nemocnice, ktoré premenia odpad na pozitívne a unikátne miesto. Kopec prináša pre mesto silnú špecifickú identitu and spolu s pridruženými funkciami vytvára originálny verejný priestor, ktorý je nečakaný a pútavý. Zelený vertikálny landscape, ktorý spája zvyšok mesta s parkami, kopec poskytuje aktívne aj pasívne rekreačné aktivity, ktoré v rámci centra mesta Adelaide nie sú k dispozícii. Významnou črtou kopca je séria ekologických princípov, ktoré sú unikátne. Jeho hmota a výška podporujú klimatickú kontrolu interiérových a exteriérových priestorov okolitého územia cez chladiacu vežu, geotermálnu výmenu, ktoré fungujú vďaka tepelnému komínu a tepelnej výmene v rámci masy kopca. Historické budovy po obvode sú zachované, ich parteri sú aktivované atraktívnymi funkciami a spolu s originálnymi priestormi priamo v kopci tvoria medzi sebou rôznorodé námestia a ulice a poskytujú tak komplexný priestorový zážitok z miesta.

back to top