Parkhill

Projekt: 
súťaž - 1.miesto
Miesto: 
Búdkova cesta, Bratislava
Dátum: 
november 2012
Autori: 
Tomáš Žáček, Soňa Pohlová, Igor Žáček + 2ka landscape architects
Fáza projektu: 
1.miesto
Popis: 

Pomerne intenzívnu hmotu zadania v každom bloku navrhujeme komponovať vždy po okrajoch pozemku,využívajúc pôvodný terén.
Výhody:
1. vznik zaujímavých, grandióznych a kvalitných vnútroblokových priestorov
2. využitie hrán pozemku ktoré sú vydvihnuté oproti vnútru pozemku cca. 6-7 m, pri pohľade zvonka na územie sa, vďaka zapusteniu, domy zdajú o 2 podlažia nižšie, vytvorenie súkromných /záhradky/ a polosúkromných /dvory/ priestorov v parteri domu
3. vytvorenie garáží v prvých dvoch podlažiach domov orientovaných do svahu tj. každý dom má svoju garáž, vznikne tak bývanie nie pri ceste, ale bývanie v zeleni.
Navrhovanú hmotu perforujeme a v kľúčových uzloch /vstupné námestie, hlavé námestie , parkový vnútroblok / vytvoríme priečne prepojenie s Gaštanovovou záhradou.
Domy budú koncipované ako radová zástavba jedného typu obytného domu s flexibilnou dispozíciou a možnosťou variantnosti fasád /kompozície otvorov, umiestnenie balkónov a lódžií, materiálové a farebné riešenia, šikmá alebo plochá strecha - terasa/

Kompozícia domov v hornej časti riešeného územia rešpektuje tvar amfiteátra , kde javiskom sa stáva zelený vnútroblok a panoráma Bratislavy.

back to top