Gerulata

Projekt: 
súťažný návrh
Miesto: 
Gerulátska ulica, Bratislava - Rusovce
Dátum: 
marec 2013
Tím: 
Tomáš Žáček, Soňa Pohlová, Igor Žáček, Roman Janata , Hana Laššová, Miloš Hájnik, Jana Štefanková
Popis: 

Idea navrhovaného objektu múzea vychádza z tradičnej kompozície antického átriového domu. Vynechaním fasády smerom k zvyškom neskoroantickej pevnosti prepájame cez átrium nový objekt tvaru U s pôvodnými vykopávkami a areálom archeologického náleziska. Idea je vytvoriť jemnú a poetickú budovu moderne dopĺňajúcu a prezentujúcu odkaz antickej kultúry.

Lokalizácia budovy v tvaru U po obvode časti pozemku jasne vymedzí funkčné zóny areálu. Vonkajší obvod objektu tvaru U tvorí biela stena , v zásobovacej časti členená rytmickým vertikálnym rastrom otvorov. Časť fasády od Gerulátskej ulice je tvorená zvlnenou stenou, navádzajúcou ku vstupnému priestoru. Ideové impulzy tvaru steny vychádzajú z textilnej architektúry archeologických stanov resp. rímskych vojenských stanov. Vyjadrujú i odkaz na podstatu archeológie ako hľadania zakonzervovaného živého statusu quo v čase. Stena bude vyrobená z materiálu concrete canvas - technológia betónového plátna. V smere od átria sú všetky fasády presklené prepájajúc tak interiér s exteriérom. Ochodza je podopretá rastrom subtílnych oceľových stĺpov. Budova je jednopodlažná, konštrukcia je kombinovaná stenovo – sĺpová, pravdivo vyjadrená i v architektúre, ktorá tak pôsobí jednoducho a poeticky.
Kaviareň a interaktívny priestor majú prepojenie na cirkulárnu ochodzu, ktorá bude využívaná ako doplnkový verejný priestor. Na konci administratívneho krídla lokalizujeme exteriérové schodisko – amfiteáter s vyhliadkovou plošinou. Átrium slúži ako multifunkčný priestor pre rôzne druhy aktivít.

back to top