Františkánske nám.

Projekt: 
architektonická súťaž
Miesto: 
Františkánske námestie, Bratislava
Dátum: 
máj 2010
Autori: 
Tomáš Záček, Igor Záček, Soňa Pohlová
Fáza projektu: 
nerealizované
Popis: 

Funkcia
Ako funkčnú náplň sme zvolili zdravotné/spa centrum, pretože takáto vybavenosť na mestskej úrovni chýba v tejto časti, doplnené obchodmi a kaviarňou na prízemí.
Idea
1. Vizuálne zjednotenie a aktivizácia ulice.
2. Zelené terasy prinášajú nový život do námestia aj ulíc.
3. Interiérové a exteriérové zelené steny ako zjednocujúci prvok a pre lepšiu orientáciu pre návštevníkov.
4. Solárne kolektory na streche a energia získaná z pohybu cvičiacich vo fitness centre slúžia na ohrievanie vody v bazéne
5. Dažďová voda je zachytávaná a použitá na zavlažovanie zelených stien.
Miera zásahu do pamiatkovo chráneného objektu
1. minimalizovanie búracích prác
2. zelené steny ako ochrana
3. prekrytie atria ako moderný prvok v historickej budove
4. komplexná rekoštrukcia

back to top