Crystallville

Projekt: 
ideová štúdia
Miesto: 
Stupava
Dátum: 
december 2007
Autori: 
Tomáš Záček, Igor Záček
Popis: 

Zadaním bolo navrhnúť riešenie pozemku v intenciách ÚPN Stupavy. Hlavná idea spočíva v posunutí polovice ciest vzhľadom k druhej polovici, vzniká tak cestná sieť podobné kryštálu, ktorá prináša jednak zaujímavejšie riešenie, ukludnenie dopravy a lepšie dopravné napojenie celej zóny. Rovnako tak vznikajú zaujímavé
verejné priestory medzi objektmi. Pri hlavnej ceste navrhujeme malopodlažné bytové domy s polyfunkčným parterom. Štruktúra sa postupne rozvoľňuje a znižuje, prechádza cez radové domy a dvojdomy do izolovanej štruktúry rodinných domov. Vzniká tak široká ponuka bývania a k nemu prislúchajúcich verejných priestorov.

back to top