Benetton office

Projekt: 
architektonická súťaž
Miesto: 
Teherán, Irán
Dátum: 
apríl 2009
Autori: 
Tomáš Záček, Igor Záček, Soňa Pohlová
Fáza projektu: 
nerealizované
Popis: 

Rýchla skica ženského tela, krajčírska figurína zaodená do jemných závojov. Iránska čipka poletujúca vo vetra. Sezónna výmena kolekcie… Táto budova je personifikáciou týchto obrazov. Tradičná perzská architektúra, s bohatou a rôznorodou mnohovrstvosťou a schopnosťou premeny týchto vrstiev, je hlavný zdroj našej inšpirácie pre tento projekt. Fasáda budovy je miesto pre krajkový lejtmotív. Za touto fasádou je napoly skrytá, napoly viditeľná druhá tvár fasády – závesy, ktoré sa menia zarovno s aktuálnou farebnou škálou kolekcie Benettonu. Hmota budovy je rozčlenená do 6 veží, ktoré ztelesňujú 6 figurín, každá reprezentuje ženské torzo. Funkčne je budova rozdelená do troch hlavných častí – obchody, administratíva a na vrchu budovy rezidenčná časť. Ostatné doplnkové plochy sú sústredené na 4 podzemných podlažiach.
Menšia plaza so stromami a čipkovaným prekrytím je lokalizovaná na južnom cípe pozemku. Tvorí malú ale významnú odchýlku od okolitej urbanistickej štruktúry.
Nachádzajú sa tu 3 obchody s kontaktom na ulicu. Všadeprítomné závesy sú hlavným prvkom priestorov. Môžu byť použité na oddelovanie alebo pre vytvorenie intímnejších pracovných priestorov. “Závesová” fasáda je menitelná a tvorí nezameniteľný charakter budovy.

back to top